PROGRAM ”EURO 200”

Programul ”EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va desfășura și in anul 2020.

Beneficiarii acestui program sunt elevii care provin din familii cu un venit brut lunar de maxim 250 lei / membru de familie.

La
stabilirea venitului brut lunar se iau in calcul toate veniturile realizate de
membrii familiei in luna martie 2020, cu excepția:

–  alocațiilor de stat, alocațiilor familiale
complementare, alocațiilor de susținere pentru familia monoparentală;

–  burselor de studii și burselor sociale;

–  bugetul personal complementar acordat
persoanelor cu handicap.

Ajutorul se acordă o singură dată in cadrul unei familii.

Cererea completată(model
in atașament) va fi insotita de urmatoarele documente:

 a) copie a certificatului de nastere sau a
actului de identitate al elevului,  impreuna cu o copie a actului de identitate al
parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca
calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;

b)
copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz,
ale celorlalti membri ai familiei;

c)
adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte
calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori ; numarul de absente
nemotivate și media generala/calificativul din anul scolar anterior depunerii
cererii ;

 d) acte doveditoare, in original, privind
veniturile membrilor familiei.

 e) declaratie pe propria raspundere a
parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa
caz in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in maxim
250 lei/membru de familie.

Depunerea cererii și a
documentelor doveditoare pentru stabilirea eligibilității solicitantului se
poate face:

-direct
la secretariatul unității, cu respectarea normelor impuse de starea de urgență,
in zilele de 14 și 16 aprilie intre orele 11,00-13,00

-prin
poștă

-prin
email la adresa: bogdanvoda3@yahoo.com

Termenul limită de
depunere a cererii este 17.04.2020.

Pentru a descarca modelul de cerere faceti click aici

                                                                                        
Director,

                                                                                        Prof.
Belamiea Ichim