• 0230.314051
  • bogdanvoda3@yahoo.com
Descarcã aici Planul de Dezvoltare Instituțională 2011-2016

CALENDARUL DE DESFASURARE A EVALUARII

Anexa la O.M.E.N.C.S. nr. 5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017
____________________________________________________________________________________________________________________________
CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017
7 – 9 iunie 2017 Înscrierea la evaluarea naţională
9 iunie 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2017 Limba şi literatura română – probă scrisă
21 iunie 2017 Matematica – probă scrisă
22 iunie 2017 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
26 iunie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
26 iunie 2017 Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
27-29 iunie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2017 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii