BUGETUL SCOLII GIMNAZIALE „BOGDAN VODA”

Lista de Investitii

Bugete 2018

Repartizarea fondurilor alocate pe capitole de cheltuieli

Bugetul de venituri si cheltuieli autofinantate

Bilant 30.06.2017

Bilant 31.12.2017

CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA